Logo

h-s-clinklinklink
banner

Info Line >> Hospitals in Pune

List of Hospitals & Clinics


Hospitals
Yogesh Hospital
1188, Gopaldham, Sadashiv peth, Pune-411030.
Phone : 020-2447 8740, 2443 2313
Aditya Birla Memorial Hospital
Pune Mumbai Road,
Chinchwad,
Pune-411019.
Phone : 020-3071 7615, 3071 7800
Bora Hospital
589, Ganesh Peth,
Pune-411002.
Phone : 020-2638 3310, 2638 3453
Meera Hospital
Meera Society, Swar Gate,
Pune-411030.
Phone : 020-2645 0499, 2645 5665
Anjali Hospital
Ambedkar Chowk,
Pimpri, Pune-411017.
Phone : 020-6410 1834, 2741 4169
Jehangir Hospital
32, Sasoon Road,
Pune-411001.
Phone : 020-2605 0550, 2728 0968
Dhanwantari Hospital
3, Ujwal Premises,
Baner, Pune-411045.
Phone : 020-2729 0469, 2729 3679